Péronne

Toen ik jonger was werd me wel eens gezegd dat ik  ‘veel’ was. Ik deed alles snel, druk met veel energie. Mijn lichaam reageerde met heftige migraine aanvallen en in mij huisde nervositeit. De energie zocht een eigen weg en legde me volledig lam of versterkte juist het handelen. Ik was me niet bewust van de gevoeligheid die onder de camouflagedeken lag en heb moeten leren het denken en doen om te zetten in voelen. Alleen maar voelen en er niet persé iets mee doen. Dat handelen vanuit de bron een andere dimensie biedt ontdekte ik pas veel later.

Visie

We zijn bedoeld om ons volledige potentieel te ontwikkelen en dit in te zetten voor een mooie en liefdevolle samenleving. Jouw potentieel; dat wat jij in essentie bent, kan slechts tot uitdrukking komen doordat het mensen of omstandigheden treft die hier een appèl op doen. Ook al voelt het niet altijd prettig. Het is geen strijd maar juist een middel om je bewustzijn te vergroten en je talenten te ontwikkelen. Samen leven is niet sluitend of afhankelijk maar open en vrij; ieder vanuit zijn eigen kracht. Ontwikkeling van ons potentieel staat centraal. Werkend vanuit het hart, in het hier en nu maken we waar.

Durf de stap te nemen

Durf buiten dat wat je kent te gaan. Durf te luisteren naar jouw hart dat het weet. En natuurlijk mag je denken dat jij alles onder controle hebt maar dat is illusie. Alles gebeurt volgens een plan. We hebben er geen weet van maar het is er wel degelijk. Ons dieper weten wil voorbij de materie, het leven zoals we dat kennen. Op mijn weg heb ik wijze leermeesters mogen ontmoeten en ik ben hen zeer dankbaar. Nu is het tijd om mezelf in te zetten voor anderen, voor jou.

Wees welkom, bekijk  hier het aanbod en voel wat jou verder zou kunnen helpen.